Kierunki rozwoju sieci handlowych a baza logistyczna

Sieci handlowe stanowią drugą największą grupę z 24% udziałem w nowym popycie w ostatnim pięcioleciu. Wśród najemców nowoczesnych magazynów sieci handlowe stanowią drugą największą grupę z 24% udziałem w nowym popycie w ostatnim piętnastoleciu.Wśród najemców nowoczesnych magazynów...