Europejskie trendy w logistyce i magazynowaniu - badanie opinii JLL

Rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne magazyny, największym zainteresowaniem będą cieszyć się obiekty wielkopowierzchniowe, a najemcy nadal będą dążyć do optymalizacji kosztów. Rynek magazynowy w coraz większym stopniu będzie kształtowany przez dynamiczny rozwój sektora e-commerce. Rynki wschodzące z największym potencjałem to Rosja, Turcja i Polska.


JLL przeprowadziła wspólnie z CoreNet Global ankietę wśród najemców powierzchni magazynowych i przemysłowych w Europie. Z badań wynika, że rynek nieruchomości magazynowo – przemysłowych w najbliższych latach będzie nadal kształtowany przez takie czynniki jak rosnąca rola e-commerce i rozwój handlu wielokanałowego (63% wskazań respondentów) i wdrażanie nowych technologii (28%). Rozwój sektora będą również generować nabierające na znaczeniu tzw. rynki wschodzące (40%) oferujące wiele możliwości ekspansji, spośród których wyróżnia się Rosja, Turcja i Polska.

Prawie 2/3 respondentów spodziewa się, że w ciągu najbliższych 3 lat ich firma zwiększy zasoby zajmowanej przez siebie powierzchni magazynowej. W rezultacie JLL przewiduje, że roczny popyt pozostanie na podobnie wysokim poziomie jak w ostatnim czasie.

Najemcy będą poszukiwali projektów magazynowych, które będą w stanie spełnić rosnące wymagania w zakresie płynnej i szybkiej realizacji zamówień stawiane przez współczesnych konsumentów. M.in. dlatego wzrośnie zapotrzebowanie na obiekty największe, czyli magazyny większe niż 100 000 mkw. – komentuje Alexandra Tornow, Dyrektor Działu Badań Rynku Magazynowego w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Polska w pierwszej trójce rynków wschodzących w regionie EMEA

Z europejskich badań JLL wynika, że wschodzącymi rynkami generującymi największe perspektywy wzrostu będzie Rosja, Turcja i Polska. Należy jednak zauważyć, że badanie przeprowadzono przez wydarzeniami na Ukrainie, a obecna sytuacja może zahamować plany ekspansji firm przynajmniej w najbliższym czasie.

Wybór Polski jako jednej z najciekawszych wschodzących rynków magazynowych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki nie jest niczym zaskakującym. Polska ma szereg niepodważalnych atutów, w tym stabilną sytuację polityczną i gospodarczą, strategiczne położenie oraz duży rynek wewnętrzny. Ponadto, dynamiczny rozwój infrastruktury w ostatnich latach doprowadził do zmiany tradycyjnych szlaków transportowych przechodzących przez nasz kraj, co otwiera nowe kierunki rozwoju - komentuje Kamil Szymański, Business Development Manager Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL.