Rynki Wschodzące w branży magazynowej

Deweloperzy w Polsce wciąż koncentrują się na najbardziej dojrzałych rynkach magazynowych, widać jednak, że pojawiają się również w regionach wschodzących. O sytuacji na Rynkach Wschodzących mówi Tomasz Mika, National Director, JLL.


Magazyny.pl: W ostatnich latach zarówno Lublin, jak i Rzeszów były postrzegane jako dobrze zapowiadające się nowe Rynki Wschodzące na mapie nieruchomości logistyczno-produkcyjnych Polski. Jak wygląda sytuacja tych lokalizacji w świetle ostatniego Raportu JLL?

Tomasz Mika, National Director, JLL: Nadal poprawia się w tych regionach infrastruktura drogowa, pojawiają się także inwestycje w tamtejszych Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Będziemy obserwować dalszy rozwój tych obszarów. Przykładem mogą tutaj być  regiony takie jak Szczecin i Kujawy, obejmujące miasto Toruń i Bydgoszcz, które szybko się rozwijają i przyciągają kolejne duże projekty. Dotychczas zrealizowane obiekty we Wschodniej Polsce wydają się być wystarczające do obsługi lokalnego rynku i nie zapowiada się, by służyły rozpoczęciu operacji o większej, międzynarodowej skali.

Jak wygląda lista powstających projektów w Lublinie i na Podkarpaciu?

W Lublinie MLP realizuje projekt o powierzchni 6 400 m2, a w Rzeszowie firma Waimea jeszcze mniejszy, mianowicie Waimea Cargo Terminal Rzeszów – Jasionka, obejmujący 4 700 m2. Dotychczasowe umowy były w dużej mierze zawierane z firmami skoncentrowanymi na obsłudze lokalnego rynku. 

Jak wygląda sytuacja na Kujawach jeśli chodzi o powstające projekty?

Kujawy, z wolumenem w budowie wynoszącym 129 tys. m2  – w 4 projektach – wkrótce osiągną poziom zasobów magazynowych porównywalny do regionu trójmiejskiego i krakowskiego. Realizowane tam projekty były w 81 procent zabezpieczone umowami najmu.

Raport pokazał również, że Toruń zasobami przewyższał Bydgoszcz.

Dokładnie. Na koniec 2016 roku Toruń z nowoczesnymi zasobami magazynowymi wynoszącymi 96 tys. m2 miał większe zasoby niż Bydgoszczy. W tym mieście wolumen wyniósł 64 tys. m2. W najbliższych kilku miesiącach sytuacja się jednak odwróci i po zakończeniu inwestycji realizowanych w Bydgoszczy wyniesie on 129 000 m2. Dodatkowo, po stronie popytowej Bydgoszcz dominuje obecnie nad Toruniem. 

Jak wyglądał popyt w Lublinie?

Popyt brutto w ubiegłym roku w Lublinie wyniósł tylko 19,5 tys. m2 ograniczając się do 5 transakcji, z czego 4 były zawarte w Panattoni Park Lublin z firmami z sektora spożywczego oraz operatorami logistycznymi. W skali roku i tak już niski wolumen popytu obniżył się o 25 procent. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w rejonie Podkarpacia, gdzie zawarto tylko 6 transakcji w 2 parkach logistycznych. Natomiast, w regionie Kujaw wynajęto 127 tys. m2 i tym samym zarówno Lublin, jak i Podkarpacie zostały przez niego zdeklasowane. Pozostałe Rynki Wschodzące o zbliżonych rozmiarach znacznie lepiej radziły sobie po stronie popytowej, choć czasem wynik został osiągnięty dzięki jednej lub dwóm dużym transakcjom. Tutaj przykładem jest Szczecin, który zanotował znaczący wzrost zapotrzebowania na magazyny dzięki dwóm transakcjom podpisanym przez Amazon i Zalando, które łącznie wynajęły 291 tys. m2.

Czynsze w Regionach Wschodzących mają szanse zachęcić inwestorów?

Oczywiście. Czynsze bazowe w Lublinie pozostały stabilne w okresie ubiegłego roku i kształtowały się od 3,2 do 3,5 euro za m2 na miesiąc, a efektywne od 2,6 do 3,2 euro za m2 na miesiąc.

W Rzeszowie natomiast bazowe stawki były trochę wyższe i wynosiły od 3,4 do 4,0 euro za m2 za  miesiąc. Efektywne zawierały się w przedziale od 2,6 do 3,1 euro za m2 za miesiąc. Region Kujaw pod tym względem jest najdroższą lokalizacją ze stawkami efektywnymi od 2,5 do 2,7 euro za m2 za miesiąc.


Tomasz Mika
 • Lublin

  Szukasz magazynu w Lublinie?

  Powierzchnia dostępna: 0 m2
  Liczba ofert: 8
  Średni czynsz: -
  Magazyny: Lublin