Hala produkcyjna: dedykowany budynek czy adaptacja magazynu? Wrocław otwiera się na nowe możliwości

Od lipca firmy produkcyjne w Polsce może czekać prawdziwa rewolucja. W związku z ograniczeniem pomocy publicznej, wielu przedsiębiorców będzie musiało sobie zadać pytanie: Jak i gdzie znaleźć idealną lokalizację do prowadzenia produkcji?


Dlaczego wiele firm wybrało już Wrocław? Wytwórcy docenili bogate możliwości lokowania działalności zarówno w dedykowanych budynkach produkcyjnych jak i w coraz bardziej popularnych halach magazynowych. Otoczenie biznesowe, rozwój przemysłu w regionie czy dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej – stanowią dodatkowe atuty tego rynku.

Wybór idealnej lokalizacji w 3 krokach - dlaczego Wrocław przyciąga producentów?

1. Analiza logistyczna

Pierwszym krokiem podejmowanym przez firmy szukające powierzchni produkcyjnej jest analiza logistyczna pod kątem optymalizacji łańcucha dostaw, dostępu do rynków zbytu, czy transportu komponentów. Aglomeracja wrocławska, dzięki dogodnej lokalizacji w pobliżu granicy niemieckiej, stanowi atrakcyjną bazę dla firm produkcyjnych prowadzących działalność eksportową czy też sprowadzających komponenty z zagranicy. Rozwinięta infrastruktura transportowa gwarantuje połączenie z najważniejszymi ośrodkami miejskimi zarówno w kraju i Europie, zapewniając doskonałe warunki do prowadzenia dystrybucji.

2. Rynek pracy

Często czynnikiem decydującym o wyborze lokalizacji do prowadzenia działalności produkcyjnej jest analiza rynku pracy. Aglomeracja wrocławska, ze względu na duże tradycje przemysłowe, posiada dobry dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co też doceniło już wielu zagranicznych inwestorów.

3. Dostęp do pomocy publicznej

Z punktu widzenia inwestorów produkcyjnych niezwykle istotny jest dostęp do pomocy publicznej. Jak już wspomniano od 1 lipca br. w zdecydowanej większości regionów dopuszczalne limity wsparcia zostaną zmniejszone. Co więcej przedsiębiorcy będą musieli dostarczyć dodatkową dokumentację dotyczącą między innymi oceny ryzyka inwestycji, opinie ekspertów, sprawozdania oraz prognozy finansowe. Jedynie cztery wschodnie województwa – warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie utrzymają najwyższy 50-procentowy poziom wsparcia.

Silne atuty miasta takie jak rozwinięta sieć dróg czy dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej pozwalają przypuszczać, że Wrocław utrzyma wysoką pozycję inwestycyjną w najbliższych latach. Przeniesieniem działalności w region wschodni będą raczej zainteresowane firmy, dla których zachęty inwestycyjne w połączeniu z niskim kosztami pracy są kluczowe i decydują o opłacalności produkcji.

Mamy lokalizację. Czy wrocławski rynek oferuje hale spełniające nasze kryteria?

O ile pierwsza faza poszukiwań powierzchni produkcyjnej odbywa się przeważnie w oderwaniu od istniejących ofert wynajmu powierzchni magazynowej, druga przeprowadzana jest już w oparciu o szereg szczegółowych wytycznych dotyczących planowanego obiektu, takich jak wielkość budynku, jego typ, wymiary, elementy wyposażenia (tj. linie produkcyjne), planowane zapotrzebowanie odnośnie poboru mediów.

Jednym z pierwszych podejmowanych przez firmy kroków jest analiza dostępnej powierzchni magazynowej spełniającej wyznaczone kryteria. Następnie pod uwagę brana jest kwestia, które z dostępnych na rynku lokalizacji magazynowych oferują możliwość prowadzenia lekkiej produkcji.

Dedykowany budynek pod przemysł czy magazyn? Czas na decyzję, gdzie lepiej ulokować produkcję.

Firmy mogą prowadzić produkcję we własnych fabrykach lub w zaadaptowanych do tego celu – halach magazynowych. Zależy to od indywidulanych potrzeb przedsiębiorstw, wielkości produkcji, długookresowej strategii związanej z wytwarzaniem czy dystrybucją towarów.

W ślad za producentami, pojawiają się kooperanci, poddostawcy a także firmy oferujące usługi magazynowania lub dystrybucji wytworzonych towarów, tworząc klastry produkcyjne. Co ciekawe rozwój przemysłu generuje często dodatkowy popyt na powierzchnie magazynowe.

Świetną alternatywą dla samodzielnych zakładów wytwórczych są powierzchnie magazynowe, dostosowane do prowadzenia produkcji.

Produkcja w samodzielnych budynkach przemysłowych – jak to wygląda we Wrocławiu

Wielu większych wrocławskich inwestorów wybrało opcję ulokowania produkcji w samodzielnych zakładach wytwórczych. Największe skupiska działających fabryk w regionie Wrocławia są w Biskupicach Podgórnych, na Psim Polu, w Bielanach Wrocławskich, w Nowej Wsi Wrocławskiej, czy w nieco oddalonych Kątach Wrocławskich, zgodnie z trendem przesuwania produkcji przemysłowej, która mogłaby się okazać uciążliwa dla rejonów zurbanizowanych, z centrów miast na peryferia.

Ważny klaster przemysłu RTV-AGD tworzą Biskupice Podgórne pod Wrocławiem. Koreański koncern LG Philips posiada tu nowoczesny zakład produkcyjny ciekłokrystalicznych paneli TFT – LCD.

Psie Pole to z kolei ośrodek produkcji AGD. Do niedawna, prowadziła tu działalność firma Fagor Mastercook, która w związku z upadłością zwolniła pod koniec 2013 r. dużą powierzchnię produkcyjną. Obecnie prowadzone są intensywne poszukiwania inwestora zainteresowanego zakupem wrocławskiej fabryki.

Na północno-wschodnim krańcu Wrocławia swój zakład ma również firma Whirlpool Corporation (dawniej Polar S.A.) obecna we Wrocławiu od 2002 r. Na wrocławskim Zakrzowie zlokalizowane są trzy fabryki koncernu Whirlpool − lodówek, zmywarek i kuchenek. W marcu br. firma uruchomiła najnowocześniejszą w regionie Europy, Bliskiego i Środkowego Wschodu i Afryki (EMEA) linię produkcyjną chłodziarek.

Na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego działa firma Bombardier Transportation Polska − producent taboru kolejowego. Zgodnie z najnowszym zleceniem, zakład będzie wytwarzał nadwozia lokomotyw i wagonów pasażerskich dla niemieckich kolei a pierwsze pojazdy zostaną dostarczone odbiorcy już w 2015 roku.

Dużą fabrykę w Mirkowie w powiecie wrocławskim ma BOSCH, gdzie prowadzona jest wytwarzająca elementy hydrauliczne układów hamulcowych, m.in. dla koncernów Fiat, Peugeot i General Motors. Poza współpracą z zewnętrznymi klientami, fabryka we Wrocławiu zaopatruje również międzynarodową wewnętrzną sieć produkcyjną firmy.

Produkcja w magazynie? Duża podaż powierzchni magazynowej z możliwością lekkiej produkcji

Produkcja w magazynie to ciekawa propozycja zwłaszcza dla firm prowadzących lekką produkcję, branż wrażliwych na zmiany popytu − co może wymuszać częstą zmianę lokalizacji czy też firm, które w krótkim czasie muszą znaleźć powierzchnię produkcyjną.

Co ważne największe rynki, w tym wrocławski dysponują bardzo duża ofertą powierzchni magazynowej do wynajęcia na cele produkcyjne. Znacząca podaż powierzchni będących w posiadaniu parków logistycznych pozwala sądzić, że rynek jest w pełni przygotowany na zwiększony popyt na powierzchnie produkcyjne.Wielu deweloperów posiada bogaty zasób zabezpieczonych gruntów i w każdej chwili mogą uruchomić projekty BTS – dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Wiele firm we Wrocławiu z różnych branż wybrało opcję wynajmu powierzchni produkcyjnej w parkach magazynowych. Przykładem mogą tu być firmy z branży opakowań, które z powodzeniem prowadzą działalność we Wrocławiu. UPM Raflatac, światowy lider wśród dostawców rozwiązań w zakresie samoprzylepnych materiałów etykietowych, posiadający już fabrykę w Biskupicach Podgórnych, dodatkowo zajmuje dla celów produkcyjnych budynek BTS w Prologis Park Wrocław V. Knauf Industries Polska, wytwórca opakowań ze styropianu, prowadzi natomiast działalność produkcyjną w Panattoni Park Wrocław II.

Jesienią ubiegłego roku fiński koncern Walki otworzył na Psim Polu nowoczesny zakład produkcyjny w kompleksie Goodman Wrocław East Logistic Center. Producent specjalizuje się w wytwarzaniu laminatów technicznych i materiałów do opakowań ochronnych. Dzięki ulokowaniu fabryki we Wrocławiu, firma posiadająca główne rynki zbytu w Europie Środkowej, znacznie skróciła czas realizacji zleceń.

Azpiaran Polska to z kolei firma produkcyjna z kapitałem hiszpańskim, wytwarzająca metalowe elementy tłoczone dla branży AGD, motoryzacyjnej i elektronicznej. Prowadzi swoją działalność produkcyjną w Skalski-Logistic Park we Wrocławiu.

Lekka produkcja w magazynie naturalną alternatywą dla dedykowanego budynku nastawionego tylko do celów produkcyjnych

Często się zdarza, że firmy produkcyjne donajmują powierzchnie, choćby w celu składowania komponentów. Rynek wrocławski dostarcza wiele przykładów na to, w jaki sposób istniejący przemysł współgra z rozwojem sektora powierzchni magazynowych.

Od października ubiegłego roku we Wrocławiu działa nowy zakład Chassis Brakes International Poland, specjalizujący się w wytwarzaniu zacisków hamulcowych oraz hamulców bębnowych. Firma wynajęła w położonym w pobliżu kompleksie Segro Industrial Park Wrocław ok. 2 300 mkw. powierzchni magazynowej, służącej jako magazyn do składowania komponentów do produkcji wyrobów gotowych. Z obiektu Segro SA są one dostarczane co godzinę na linie produkcyjne znajdujące się w fabryce.

Poddostawcy czy kooperanci firm produkcyjnych wynajmują powierzchnie magazynowe na własne potrzeby bądź dla celów dystrybucji. Przykładem może tu być firma Hi Logistic, jeden z największych koreańskich operatorów logistycznych, działający na rynku wrocławskim. W ostatnim czasie firma zdecydowała się na dodatkowe wynajęcie 20 tys. mkw. powierzchni w Prologis Park Wrocław V. Wcześniej zajmowała powierzchnię w ProLogis Park Wrocław IV w Kątach Wrocławskich skąd świadczyła usługi dla firmy LG Electronics, mieszczącej się w Strefie Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych.

Przytoczone przykłady z rynku wrocławskiego pokazują, że magazyn stanowi w pełni wartościową lokalizację dla działalności produkcyjnej, oferując doskonale wyposażoną pod względem technicznym i dostosowaną do potrzeb najemców powierzchnię.

Produkcja w magazynie to również odpowiedź na oczekiwania firm, które w coraz większym stopniu muszą elastycznie dopasowywać się do zmieniających się warunków rynkowych,niejednokrotnie podejmując szybką decyzję o relokacji produkcji. Wynajem powierzchni daje również szerokie możliwości optymalizacji kosztów prowadzonej działalności, dzięki możliwościom negocjacji cen wynajmu.

Nowoczesny rynek nieruchomości wychodzi naprzód potrzebom klientów produkcyjnych. Oferuje im szeroką podaż powierzchni magazynowych, dostosowanych do prowadzenia produkcji. Co więcej dzięki istniejącej portfolio gruntów inwestycyjnych, infrastrukturze i zatwierdzonym planom budowlanym, deweloperzy są w stanie w niedługim czasie oddać do użytku budynek, przystosowany do szczegółowych wymagań.

Magazynowa powierzchnia produkcyjna to warte polecenia rozwiązanie, dostosowane do potrzeb nowoczesnych gałęzi przemysłowych, korzystających z innowacyjnych rozwiązań.


Paulina Dziubińska
 • Wroclaw

  Szukasz magazynu we Wrocławiu?

  Powierzchnia dostępna: 107000 m2
  Liczba ofert: 45
  Średni czynsz: -
  Magazyny: Wrocław

Prologis Park Wrocław V

Nowa Wieś Wrocławska, Wrocław