TPV wybuduje w Gorzowie centrum dystrybucji

Producent telewizorów, koncern TPV zdecydował się na wybudowanie w Gorzowie centrum dystrybucji, z którego będzie prowadzona obsługa klientów z całej Europy. Jeszcze w tym roku powstanie magazyn o powierzchni 30 tys. m kw.


Inwestycja powstanie na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ma być oddana do użytku w III kwartale 2018 r. – Firma TPV bardzo ceni i wysoko ocenia współpracę z K-SSSE i władzami miasta na etapie przygotowania inwestycji – podkreślił Tomasz Jeziorkowski, dyrektor Zasobów Ludzkich w TPV Displays Polska.

W ostatnim czasie to kolejny, po Johnson & Johnson oraz Jeronimo Martins, bardzo duży inwestor, który jeszcze bardziej zacieśnia współpracę z Gorzowem.

W Gorzowie nieustannie prowadzone są kolejne rozmowy biznesowe. – Nasze dotychczasowe działania przynoszą kolejne efekty, które pobudzają rozwój miasta. Nieustannie prowadzimy rozmowy biznesowe na wielu płaszczyznach. Dzięki temu przybywa i będzie przybywać inwestorów, którzy tak jak i my widzą potencjał Gorzowa. To przekłada się na jakość życia – komentuje prezydent Jacek Wójcicki.


Mateusz Iłowiecki