Projekt dla Velvet ukończony przed terminem

7R Logistic ukończył realizację projektu typu BTS dla zakładu produkcyjnego firmy Velvet CARE. Obiekt o wielkości 20 600 m kw. oddano do użytku prawie miesiąc przed planowanym terminem.


– Budowa magazynu dla Velvet CARE trwała zaledwie 5 miesięcy. Dzięki warunkom pogodowym, gruntowo-wodnym, dostępowi do mediów, wzajemnemu określeniu oczekiwań oraz dobrej organizacji i komunikacji pomiędzy stronami procesu budowlanego tak szybkie przeprowadzenie budowy okazało się możliwe – mówi Marek Mazur, inżynier projektu, 7R Logistic.

Magazyn dla Velvet CARE jest obiektem typu BTS dedykowanym dla zakładu produkcyjnego firmy. Obiekt o powierzchni 20 600 m kw. jest przeznaczony do magazynowania wyrobów gotowych. Budynek oprócz nowoczesnej powierzchni do składowania posiada prawie 300 m kw. komfortowego zaplecza socjalno-technicznego, 14 doków oraz 2 bramy poziomu 0.

Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu produkcyjnego firmy w Kluczach k. Olkusza. Tym samym deweloper miał szansę zrealizować magazyn idealnie współdziałający z fabryką klienta będącą częścią specjalnej strefy ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego.

– Projekt zrealizowany dla Velvet CARE jest dla nas wyjątkowy zarówno ze względu na specyfikę pozyskania gruntu, jak również na nietypową realizację. Ze względu na rodzaj produkcji, należało zadbać o dodatkowe zabezpieczenie przed pożarem. Kolejne wyzwanie stanowiło wkomponowanie budynku w infrastrukturę istniejącego zakładu produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności magazynu zgodnie z wymaganiami klienta. Było to możliwe dzięki starannemu dopasowaniu konstrukcji budynku do określonej lokalizacji. Sukcesem naszego zespołu jest możliwość oddania obiektu do użytku jeszcze przed przewidywanym wcześniej terminem – mówi Olga Brusik, Senior Leasing Manager 7R Logistic.

Tomasz Mika