Łódzka SSE większa o grunt Sieradza

Władze Sieradza złożyły wniosek o rozszerzenie podstrefy Łódzkiej SSE w tym mieście.Włączony ma zostać teren o powierzchni 5,42 ha.


Do Strefy ma zostać włączony teren, który zwyciężył w konkursie PAIiIZ „Grunt na Medal 2016”. Jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Sieradza i węzła Sieradz Zachód.  Zapewnia to szybkie połączenie z drogą ekspresową S8.

Teren w całości stanowi własność Gminy Miasta Sieradz. Władze Łódzkiej SSE spodziewają się, że rozszerzenie nastąpi w tym roku.


Tomasz Mika