Kolejne zezwolenia w kamiennogórskiej strefie

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze wydała pozwolenie na działalność w strefie dla Bauer Print Wykroty.


To już trzecie zezwolenie dla firmy Bauer Print Wykroty - inwestora Kamiennogórskiej SSEMP. Inwestor prowadzi jedną z największych drukarni wklęsłodrukowych w Europie Środkowej, która działa na terenie strefy od 2006 roku. Dotychczas SEMP w Kamiennej Górze wydała 212 zezwoleń.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości jest położona w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Tereny strefy są zlokalizowane w niewielkiej odległości od granic z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską, w pobliżu autostrady A-4 i A-3 oraz dróg krajowych. Połączenia lotnicze są dostępne z lotnisk we Wrocławiu, w Pradze i Dreźnie.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonować będzie do 31 grudnia 2026 roku. Lokalizacja inwestycji na obszarze strefy daje prawo do korzystania z pomocy publicznej w wysokości do 45 proc. nakładów inwestycyjnych.

Joanna Choromańska