Dino inwestuje w logistykę

Zarząd Dino Polska poinformował o zawarciu dwóch umów o kredyt inwestycyjny z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski na kwotę 150 mln zł.


Umowy zostały podpisane w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez Spółkę pod marką Dino oraz zaplecza logistycznego.

Kredyty zostały udzielone w walucie polskiej na okres od 11 lutego 2019 r. do 11 sierpnia 2026 r.

Oprocentowanie Kredytów ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o marżę PKO BP SA.

Dino planuje przekroczyć liczbę 1 200 otwartych sklepów do końca 2020 roku i ocenia, że potencjał rynku polskiego pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2 700 sklepów Grupy Dino.

Na koniec 2018 r. Dino liczyło 977 placówek. W 2019 r. firma chce kontynuować strategię rozwoju organicznego.