Coraz większe inwestycje w Częstochowie

1,7 mld zł przekroczyła łączna wartość inwestycji na terenach włączonych w Częstochowie do specjalnych stref ekonomicznych. Od czerwca 2014 r., kiedy do SSE włączono kolejne tereny, wydano 16 pozwoleń na nowe inwestycje.


Informację o uruchomieniu drugiego zakładu w Częstochowie potwierdziła amerykańska firma Guardian Glass, wyspecjalizowana m.in. w produkcji szkła dla budownictwa. Fabryka ma powstać obok istniejącej huty szkła Guardiana. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane w ciągu dwóch lat, do trzeciego kwartału 2019 r.

Nowa inwestycja Guardiana powstanie na terenach włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Niedawno miasto, kosztem prawie 5 mln zł, wybudowało nową drogę do innych terenów objętych strefą. W sumie w ostatnich latach samorząd zainwestował w infrastrukturę nowych terenów obu specjalnych stref ekonomicznych w mieście - katowickiej i mieleckiej - ok. 18 mln zł.

Mateusz Iłowiecki