BIK w 2017 r. podpisało 9 umów najmu

Biuro Inwestycji Kapitałowych w 2017 r. podpisało 9 umów najmu na ponad 27,1 tys. m kw. powierzchni magazynowej, biurowej i handlowej. Z tego blisko połowa powierzchni została zakontraktowana z nowymi najemcami.


– We wszystkich naszych gotowych obiektach mamy wynajęte prawie 100 proc. posiadanej powierzchni. Obecnie koncentrujemy się na komercjalizacji budowanych oraz planowanych inwestycji. W efekcie ich oddanie do użytkowania w znaczący sposób zwiększy naszą skalę działania – powiedział Mirosław Koszany, prezes Biura Inwestycji Kapitałowych.

Deweloper w 2017 roku podpisał łącznie 9 umów najmu komercjalizując ponad 27,1 tys. m kw. powierzchni magazynowej, biurowej oraz handlowej. Z tego nowo zawierane umowy dotyczyły najmu ponad 11,5 tys. m kw. powierzchni. Pozostałe umowy na około 15,6 tys. m kw. dotyczyły głównie przedłużenia najmu na kolejny okres.

Najwięcej kontraktacji dotyczyło Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu, gdzie zawarto umowy na najem około 20,6 tys. m kw. powierzchni. Z tego 17,3 tys. m kw. dotyczyło istniejących hal magazynowych, a pozostałe blisko 3,3 tys. m kw. obejmowało powierzchnie w nowo budowanej hali nr 5. Kolejne 6,4 tys.  m kw. to umowy najmu w Centrum Logistycznym Kraków II. Z kolei w Retail Parku w Bielsku Białej zakontraktowano blisko 200  mkw. dopełniając w ten sposób listę najemców całego obiektu.

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. mkw. Centrum Logistyczne w Sosnowcu jest obecnie w trakcie rozbudowy. Powstająca hala nr 5 będzie oferowała 11,5 tys. mkw. Biuro Inwestycji Kapitałowych dysponuje również pozwoleniem na budowę drugiej hali o powierzchni 13,5 tys. m kw., której realizacja zaplanowana jest w roku 2018. W bieżącym roku BIK planuje też rozpoczęcie budowy centrum logistycznego Kraków III w miejscowości Targowisko, które docelowo dostarczy ok. 19 tys. m kw. powierzchni.

W ramach dywersyfikacji działalności BIK zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Obecnie budowany jest park handlowy w Radomiu przy ul. Struga, który docelowo będzie oferował 5180 m kw. Zakończenie całości prac związanych z budową tego parku handlowego ma nastąpić do połowy marca 2018 roku.