BIK sprzeda hale Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu

Spółka zależna Biura Inwestycji Kapitałowych chce sprzedać firmie MIR Poland trzy hale wchodzące w skład Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu.


Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 zawarła ze spółką MIR Poland przedwstępną umowę przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu, na której znajduje się centrum logistyczne firmy.

W ramach przedsięwzięcia, właściciela zmienią hale 1,3 i 4. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę ok 15,173 mln euro powiększoną o należny podatek VAT.

Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony został do dnia 28 czerwca 2019 roku.

Śląskie Centrum Logistyczne zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania dwóch istotnych arterii komunikacyjnych - autostrady A4 łączącej Rzeszów z zachodnią granicą Polski i wschodniej obwodnicy Śląska – drogi S1 prowadzącej przez Cieszyn na południe Europy.

Lokalizacja stanowi doskonałe miejsce do prowadzenia dystrybucji na cały region Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz, poprzez doskonały układ komunikacyjny, do południowych sąsiadów Polski.