Będzie kolejny odcinek A2

13 ofert złożono na wybudowanie liczącego około 9 km fragmentu autostrady A2 od węzła Konik do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.


Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad najniższą cenę - 302 mln zł - zaoferowała spółka Polaqua, natomiast najwyższą cenę - 419 mln zł - konsorcjum Mirbudu i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia. Budżet na budowę tego odcinka wynosi 393,2 mln zł.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 29-miesięczny termin realizacji i 10-letni okres gwarancji. Według planów GDDKiA umowa z wykonawcą ma zostać podpisana latem tego roku.