200 ha terenu w Łódzkiej SSE

Do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej weszło ponad 200 ha terenów inwestycyjnych Gminy Rozprza. Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie DK 1.


– Plany utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy w okolicach Niechcic, Białej Róży i Giesek w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej A1 pojawiły się już w 2011 roku. Pierwszym krokiem do realizacji tego przedsięwzięcia było utworzenie dla tych terenów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który to przekształcił ziemie rolnicze na grunty przemysłowe – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk, cytowany przez Radio Strefa FM.

Oferowany teren posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Przez teren przebiegają linie energetyczne 15kV i 110 kV. Istnieje możliwość budowy GPZ o mocy do 50 MW. W odległości 2 km przebiega sieć gazowa DN350 MOP 2,4 MPa o wartości kalorycznej 39,5 MJ/m3. Zaopatrzenie w gaz będzie możliwe po wybudowaniu stacji redukcyjnej. Zaopatrzenie w wodę ze studni głębinowej o wydajności 2000 m3/24h. Oczyszczalnia ścieków w Niechcicach o wydajności 420 m3/24h.

Gmina położona jest, przy ważnych szlakach drogowych: drodze krajowej nr1 i drodze krajowej nr 91. W Piotrkowie Trybunalskim zlokalizowane jest lokalne lotnisko z 1000 metrowym betonowym pasem startowym dla samolotów kategorii dyspozycyjnej.

Joanna Choromańska