Monitorowanie Projektu, czyli pomoc na każdym etapie budowy inwestycji przemysłowej

Monitoring inwestycji ma zapewnić prawidłową i terminową realizację projektu. W procesie negocjowania umowy zabezpieczany jest interes najemcy w aspektach technicznych i formalnych. Monitoring ma wykazać, czy wszystko co zostało uzgodnione jest wdrażane i wprowadzane zgodnie z harmonogramem.


- Monitoring inwestycji składa się z kilku etapów. Każdy z nich polega na kontroli wykonywanych prac oraz sprawdzaniu ich zgodności z przedstawioną dokumentacją – mówią eksperci JLL. Jakie to etapy? Wyjaśniamy.

Monitorowanie postępu prac formalno-prawnych oraz uzyskiwania odpowiednich pozwoleń i uzgodnień

Pierwszy etap monitoringu inwestycji zaczyna się jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych. Składa się ze szczegółowej weryfikacji przygotowanych materiałów.

- Sprawdzamy i weryfikujemy prawidłowość dokumentacji technicznej i środowiskowej. Ponadto sprawdzane są założenia ekonomiczne, jak i harmonogram oraz budżet planowanej inwestycji – mówi Joanna Choromańska, JLL. 

- Najemca zyskuje po swojej stronie profesjonalnego doradcę, dzięki któremu może stawić czoła wszelkim wyzwaniom, jakie stawia przed nim wielopłaszczyznowy projekt budowy nowej fabryki – mówi Wojciech Zielecki, JLL.

Właściwa realizacja inwestycji

Na tym etapie w ramach monitoringu inwestycji regularnie weryfikowane są wykonywane prace budowlane. Dodatkowo osoba która monitoruje proces wchodzi w skład ekipy odbierającej kolejne etapy prac. Ponadto przeprowadzane są kontrole związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska.

- Najemca może skupić się na planowanych działaniach biznesowych oraz mieć pewność, że jego interesy podczas realizowanego przedsięwzięcia zostaną w pełni zabezpieczone – dodaje Wojciech Zielecki z JLL.

Końcowy odbiór

Ostatnim etapem zarówno realizacji inwestycji jak i jej monitoringu jest etap końcowego odbioru obiektu. Jest to niezwykle istotny etap, w trakcie którego sporządzana jest szczegółowa lista ewentualnych usterek, które należy poprawić przed ostatecznym, formalnym zakończeniem inwestycji.

Etap ten kończy się uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Ponadto dokonywane są ostateczne odbiory wszystkich pozostałych systemów.


Joanna Choromańska

Zobacz więcej

Koszty najmu powierzchni magazynowej


13-06-2017

Wysokość czynszu powierzchni magazynowej to dla wielu najemców kluczowa kwestia przy wyborze lokalizacji. Jednak nie jest to jedyna opłata z którą każdy najemca powinien się liczyć.

Magazyn uniwersalny? Czym jest i dla kogo to rozwiązanie idealne


22-05-2017

Rosnący outsourcing operacji do firm wyspecjalizowanych spowodował wzrost popytu na magazyny dopasowane pod kątem operacyjnym. Deweloperzy zaczęli bardziej elastycznie podchodzić do potrzeb pojawiających się na rynku i poszerzają ofertę rozwiązań, które proponują najemcom. Jakie są atuty uniwersalnych obiektów magazynowych?

Poszerzenie powierzchni najmu


16-05-2017

Powierzchnia magazynu jest niezwykle istotna dla sprawnego funkcjonowania firmy. Ma ona wpływ na dostępność do składowanych towarów, co przekłada się bezpośrednio na wydajność. W momencie, kiedy dotychczasowy magazyn okazuje się zbyt mały do pojawiających się potrzeb, najemca musi zadbać o dodatkową powierzchnię. W takiej sytuacji są dwa rozwiązania: poszerzenie istniejącej powierzchni, bądź zmiana lokalizacji.

Jak obniżyć czynsz w istniejącej umowie? Negocjacje warunków najmu


27-04-2017

Bez względu na to, czy pojawia się potrzeba wynajęcia nowej powierzchni, czy kończy się obecna umowa, warto sprawdzić ofertę i alternatywne rozwiązania dostępne aktualnie na rynku. Może się bowiem okazać, że uda się uzyskać nowe, niższe i korzystniejsze stawki - o czym mówi Tomasz Mika, National Director, JLL.